seleccionar pàgina

NOTÍCIES

Home / Notícies

Millora de la seguretat viària a Sud-àfrica: el paper dels tacs reflectants de la carretera

Millora de la seguretat viària a Sud-àfrica: el paper dels tacs reflectants de la carretera

Reflective road studs play a crucial role in enhancing road safety across South Africa. These small, powerful devices, often referred to as "road stud cat eye," utilize high-refractive materials such as glass beads and reflective film. The retroreflection principle allows them to bounce light back into the driver's view. This effect makes the studs highly visible at night and during low-visibility conditions, significantly increasing the visibility of road markings. Reflective road studs cover...

llegir més
La proliferació de tacs de carreteres d'alumini solar a les Filipines

La proliferació de tacs de carreteres d'alumini solar a les Filipines

Solar aluminium road studs have become increasingly prevalent throughout the Philippines, revered for their distinctive features, advantages, and versatility in various applications across the country. Distinctive Features: Solar aluminium road studs boast several distinctive features that set them apart. They are meticulously crafted from high-quality aluminium, rendering them durable and resilient to withstand the rigors of Philippine road conditions. Equipped with advanced solar panels,...

llegir més
Millora de la seguretat viària: Tacs reflectants d'alumini a les carreteres veneçolanes

Millora de la seguretat viària: Tacs reflectants d'alumini a les carreteres veneçolanes

Aluminum Reflective Road Studs are playing a crucial role in improving road safety on Venezuelan roads. These small yet impactful devices, commonly known as "cat's eyes," are strategically placed along highways and streets to guide drivers, especially during nighttime and adverse weather conditions. Manufactured from durable aluminum, these reflective raised road markers withstand heavy traffic and harsh environmental elements, ensuring long-lasting effectiveness. Their reflective properties...

llegir més
Els tacs reflectants de la carretera 3M il·luminen pobles i ciutats xilenes

Els tacs reflectants de la carretera 3M il·luminen pobles i ciutats xilenes

3M Reflective Road Studs are revolutionizing road safety in towns and cities across Chile. These innovative devices, manufactured by 3M, a global leader in safety and visibility solutions, are enhancing visibility and guiding drivers on Chilean roads. These road studs Installed strategically along highways, urban roads, and residential streets. Reflective Road Stud Markers serve as beacons of safety, particularly during low-light conditions or adverse weather. Their reflective surfaces bounce...

llegir més
Millora de la seguretat viària: tacs reflectants a les carreteres de Mèxic

Millora de la seguretat viària: tacs reflectants a les carreteres de Mèxic

Reflective road studs are indispensable elements on Mexico's highways, ensuring safer journeys for drivers day and night. These small but vital devices, often known as "cat's eyes," play a crucial role in guiding drivers, especially during adverse weather conditions or low visibility. Positioned along the road edges and lane markings, they reflect headlights, providing clear guidance and improving overall road safety. Reflective road studs come in various designs and colors, but their function...

llegir més
Solar Road Studs populars a Indonèsia

Solar Road Studs populars a Indonèsia

A Indonèsia, tant els tacs rodons de plàstic que funcionen amb energia solar com els quadrats d'alumini solar són àmpliament acceptats pels seus avantatges múltiples per millorar la seguretat viària i la visibilitat. Tacs rodons de plàstic de carreteres d'energia solar: els tacs rodons de plàstic de carreteres d'energia solar serveixen com a marcadors efectius a carreteres, passos de vianants i aparcaments. La seva funció principal és proporcionar una guia clara i avisar als conductors, especialment en condicions de poca llum o de nit. Aquesta carretera solar intermitent...

llegir més
El paper dels senyals solars de trànsit en la seguretat del trànsit

El paper dels senyals solars de trànsit en la seguretat del trànsit

Els senyals solars de trànsit tenen un paper crucial en la millora de la seguretat del trànsit al proporcionar informació i advertències importants als conductors i vianants. Aquests rètols estan equipats amb plaques solars que aprofiten la llum solar per alimentar els seus sistemes d'il·luminació, garantint la visibilitat fins i tot durant la nit o en condicions de poca llum. Els senyals solars de trànsit tenen diversos propòsits, com ara indicar límits de velocitat, advertir sobre corbes pronunciades, alertar els conductors dels passos de vianants i dirigir el flux de trànsit. Per...

llegir més
Quin és el paper de Traffic Cone en la gestió del trànsit

Quin és el paper de Traffic Cone en la gestió del trànsit

Traffic Cone té un paper important en el manteniment de l'ordre, la seguretat i l'eficiència a les carreteres. Comprendre els usos i els costos d'aquests dispositius pot ajudar a prendre millors decisions sobre la planificació viària i les mesures de seguretat. Aquí teniu tot el que necessiteu saber sobre els cons de trànsit i els pics de carreteres solars, inclosa la seva disponibilitat i cost. Quin paper tenen els cons de trànsit de diferents mides en el trànsit? Cons de trànsit de 18 polzades Quan es tracta de guiar vehicles o vianants lluny de determinades zones...

llegir més
El paper dels reflectors de la carretera

El paper dels reflectors de la carretera

Els reflectors de tacs de carretera són components vitals de la infraestructura de seguretat viària, i tenen un paper crucial a l'hora de guiar els conductors i millorar la visibilitat a les carreteres d'arreu del món. Els marcadors reflectants de carreteres són petits, però el seu impacte és important. Aquests dispositius reflectants, sovint coneguts com a ulls de gat, es col·loquen estratègicament al llarg de les carreteres per proporcionar indicis visuals als conductors. Reflector Ulls de gat de plàstic especialment durant la nit o condicions meteorològiques adverses. En reflectir la llum dels fars dels vehicles,...

llegir més
Tac de carretera solar sobre velocitats de vehicles

Tac de carretera solar sobre velocitats de vehicles

La velocitat del vehicle té una relació directa amb la gravetat de les col·lisions a la carretera. poden afectar l'ocurrència d'accidents. Solar Road Studs Tenen un gran impacte en la velocitat del vehicle i altres característiques de la carretera. Aquests dispositius lluminosos aprofiten l'energia solar, convertint-la en energia elèctrica, que garanteix el funcionament continu de les llums LED. Solar Road Stud és una instal·lació de trànsit viària que aplica processos d'energia solar. . Fem una ullada més de prop a Wistron China Solar Road Stud. Els avantatges de...

llegir més